Film Väst arrangerar tillsammans med Filmpool Nord och Film i Skåne ett frukostseminarium om ”Framtidens Filmpolitik” och regionernas betydelse. Film och tv-dramatik är den kulturform som når alla och svenska folket ser mer film än någonsin; på bio, i tv, på datorn och i mobilen. Filmpolitik är mera sällsynt och har sedan 60-talet hanterats via avtal mellan staten och filmbranschen. Nu har kulturministern sagt upp avtalet och en ny filmpolitik ska utformas, som är bättre anpassad till det nya medielandskapet och till nya generationers kulturkonsumtion. Nyordningen ger våra riksdagspolitiker möjlighet att påverka utvecklingen av det största kulturområdet. Filmlandet Sverige har också förändrats. Merparten av svensk film spelas idag in i Skåne, Västra Götaland och Norrbotten. På detta frukostmöte med filmregionerna diskuteras hur en ny filmpolitik kan utformas samt hur samspelet mellan regional och nationell nivå kan stärka den svenska filmen.

Vid seminariet medverkar förutom Mikael Fellenius Film Väst, Susann Jonsson Filmpool Nord, Ralf Ivarsson Film i Skåne även David Karlsson, kulturskribent. Moderar gör journalisten Helena Stålnert.

Frukostseminariet äger rum mellan kl 08.00 – 10:00 i TRÄDGÅRDEN S:T HANSGATAN 41