I förra veckan avslutades första terminen av Sveriges första utbildning i Hållbar filmproduktion. Ett 60-tal producenter, filmarbetare och -studenter har genom föreläsningar och grupparbeten fått lära sig hur den negativa miljöpåverkan av filmproduktion kan minskas. Initiativet kommer från Film i Väst, Skandinaviens ledande filmregion.

2017 var ett rekordår för Film i Väst när det gäller inspelningar: 17 långfilmer och TV-drama i Västra Götalandsregionen. Allt pekar på att 2018 blir lika intensivt. Till det kommer en lång rad postproduktioner, alltså efterbearbetning av den färdiginspelad filmen.

Inspelningar och postproduktion belastar miljön. Framför allt när det gäller transporter, mat, el- och materialförbrukning. Därför initierade Film i Väst och uppdrog åt med producenten Ronny Fritsche och hållbarhetsrådgivaren Simon Strandvik på Effort Consulting att genomföra Sveriges första utbildning i Hållbar filmproduktion.

Sedan starten i höstas har fem endagskurser hållits med producenter, filmarbetare och filmstudenter från framför allt Västra Götaland, men också Norrbotten, Stockholm och Skåne. Totalt har ett 60-tal personer gått igenom heldagsutbildningen, som varit gratis.

Under kursdagen har föreläsningar varvats med diskussioner och grupparbeten. Både om klimatfrågan i stort och om filmproduktionens specifika påverkan. Hur kan man arbeta i sina respektive yrkesroller för att minska miljöpåverkan.

Två som gått kursen är producenten Daniel Lägersten och scriptan Kerstin von Bahr.

– Det är ett mycket bra initiativ eftersom Film i Väst genom sin storlek och sitt nätverk kan bidra till att förändra branschen. I min roll som producent kan jag påverka arbetssättet så att det blir mer hållbart. Ekologiskt, men också socialt och ekonomiskt hållbart. Det är när man sätter upp en produktion som man har möjlighet att förändra, inte när inspelningen redan är igång. Kursen har gett mig flera nya insikter inte minst i min egen roll, säger Daniel Lägersten.

Som scripta är det också möjligt att bidra – det kan vara så enkelt som att gå från mängder med papper och listor till att arbeta digitalt. Eller att inte förbruka engångsartiklar vid fikat.

– Det är på tiden att någon intresserar sig för miljöfrågan i vår bransch. Jag tycker att vi har släpat efter. Filmens värld är till stora delar ett lagarbete, och vi kan tillsammans visa att det går att arbeta mer hållbart på alla plan, säger Kerstin von Bahr.

I utvärderingen ger kursdeltagarna höga omdömen om kursen: 96 procent av de svarande sätter betyget 4 eller 5 (av fem) och nio av tio menade att utbildningen både höjt kunskapen och varit relevant.

Just nu pågår diskussioner om en fortsättning av utbildningen, som då också kan ske nationellt.