Filmbranschen går för högtryck och ropar efter fler utbildade på alla positioner. Det finns flera utbildningar som leder in i filmens värld, även i Västra Götaland.  Men ansökningstiderna närmar sig. Här är en sammanställning med länkar till fem olika studievägar inom filmens värld.

HDK-Valand

HDK-Valand är en del av Göteborgs Universitet och förutsätter högskolebehörighet. HDK-Valand vid Göteborgs universitet bedriver utbildning och forskning inom design, film, foto, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning.

  • Konstnärligt kandidatprogram i film, 180 poäng, sista ansökan 15 januari 2021
    Kandidatprogrammet i film syftar till att utveckla dina filmiska metoder och tänkande med fokus på undersökande processer. Som student utvecklar du kunskap om hela den filmiska processen där både teknisk färdighet, konstnärlig och teoretisk förmåga ingår.
  • Konstnärligt masterprogram i film, 180 poäng, sista ansökan 15 januari 2021
    Vårt internationella masterprogram i film vänder sig till dig som arbetar med kameran som centralt verktyg i den egna konstnärliga praktiken.  Utifrån eget intresse och egen tematik utvecklar du metoder för att undersöka frågor i och genom film. Detta sker genom utforskande och reflekterande praktiskt arbete tillsammans med lärare och andra studenter i relation till det omgivande samhället.

Fristående kurser inom film, sista ansökan 15 april:

Filmarbetarutbildningen, sista ansökan 5 april

Nu kan du söka fyra inriktningar:

  • Kreativ teamfunktion – scenografi, kostym
  • Kreativ teamfunktion – mask
  • Samordnande teamfunktion – platschef, koordinator, SAD, scripta
  • Teknisk teamfunktion – ljud, ljus, foto

Filmarbetarutbildningens fokus är att du ska bli professionell och yrkesverksam efter avslutad utbildning och kunna gå direkt ut i arbete på både svenska och internationella samproduktioner. Utbildningen består även av flera LIA-perioder, ”Lärande i Arbete”, där du är på professionella film och tv-produktioner och förankrar dina teoretiska kunskaper, tränar upp din yrkesskicklighet och nätverkar med branschen. Utbildningen sker i samarbete med bland andra Svenska Filminstitutet, Film i Väst, Sveriges Television, Teaterförbundet, Film och TV-producenterna. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Göteborgs Folkhögskola, sista ansökan 15 april

Filmproduktionsutbildning. Utbildningen är 1-årig med möjlighet att söka 1-års fördjupningskurs. Kursen är CSN-berättigad. Utbildningen består av en blandning av praktiska och teoretiska moment, med mest fokus på det praktiska filmskapandet. Du kommer att få en solid grund i foto, ljud, ljus, manus, regi och klippning för att arbeta med både fiktion och dokumentär. Utbildningen fokuserar mycket på att hitta den egna rösten som filmskapare, att formulera vad just du vill berätta samt hitta rätt uttryck för det. Undervisningen i fiktion sker främst i block, med grupparbeten.

Nordiska Folkhögskolan, sista ansökan 15 maj

Storytelling in Sound and Images. Nordiska filmskolan är en ettårig utbildning och är för dig som är intresserad av berättande inom film och rörlig bild. Genom praktiska övningar och teori får du pröva alla delar i filmproduktion. Du har tillgång till kamera och redigering dygnet runt, så här får du verkligen möjlighet att bli bra på något du brinner för.

Manusförfattare, Yrgo, sista ansökan 15 april

Vill du jobba med att utveckla manus för spelfilm och dramaserier? Under utbildningen får du utveckla ett eget projekt från idé till färdigt manus samtidigt som du lär dig skriva professionellt, börjar bygga ditt varumärke och knyter värdefulla kontakter i branschen. Utbildningens fokus ligger på att utveckla ett eget projekt från idé till färdigt manus. På vägen lär du dig branschens format för presentation av idéer, att jobba med olika dramaturgiska modeller, skapa karaktärer, scener och skriva dialog. Du får löpande handledning, feedback och möjlighet att presentera dina texter professionellt. Du får stöd i att utforska nya berättartekniker och spetskunskap i dramaturgi, researchmetoder och analysteknik. En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen. Läs mer här

Manusfabriken, Lindholmen, sista ansökan 28 mars

Skriver du manus för film eller tv? Söker du ett kollegialt sammanhang med andra författare? Sök residensplats hos Manusfabriken! Sista ansökan 28 mars. Manusfabriken är en oberoende rörelse som består av professionellt verksamma författare för film och tv, och bygger på idén om ”författare till författare”. Vi delar kontor på Lindholmen i Göteborg. Varje författare driver sina egna projekt men vi möts och utbyter erfarenheter, läser varandras manus och hittar olika sätt att samarbeta.

Bild: Filmarbetarutbildningen