I det här avsnittet av Film i Västs samtalsserie Kaffe med spaning träffar vi casting director Archana Khanna och pratar om framtiden för casting och vem som får synas i dagens svenska film. Archana har arbetat med casting för bland andra Gabriela Pichlers Amatörer, Maria Bäcks Psykos i Stockholm, Hanna Skölds Butiken och Jonatan Etzlers Badaren. Samtalet leds av Ulrika Grönérus, kommunikationschef på Film i Väst. Kaffe med spaning är Film i Västs mötesserie där gästerna framtidsspanar inom filmens värld i allmänhet och sin yrkesroll i synnerhet.