Göteborgs filmfestivals tidigare chef, Mikael Fellenius, blir ny VD för Film i Väst vid årsskiftet. Han efterträder Tomas Eskilsson som övergår i ny roll som strategichef i bolaget som tidigare meddelats.

Han kommer närmast från Göteborg Film Festival där han var verkställande direktör från 2011 till april 2015, då han övergick till befattningen som planeringschef för Film i Väst med särskilt ansvar för bolagets externa relationer.

Film i Västs styrelse och dess ordförande Magnus Berntsson har under hösten arbetat med rekryteringen av ny verkställande direktör.

– Mikael Fellenius har en gedigen ledarskapserfarenhet som verkställande direktör för några av Västra Götalandsregionens viktigaste kulturinstitutioner. Han förenar också värdefulla erfarenheter som chef inom marknads- och ekonomiområdet, vilket stärker vår organisation inför de utmaningar vår filmregion står inför, säger Magnus Berntsson.

Vid sidan av ledarskapet för Göteborgs filmfestival var Mikael Fellenius verkställande direktör för Göteborg Wind Orchestra under åren 2007-2011 och har även innehaft positioner som affärsutvecklings- och ekonomichef för GöteborgsOperan sedan 1996.

Mikael Fellenius har en MBA från Handelshögskolan i Göteborg och är också utbildad musiker vid Musikhögskolan i Göteborg och University of Cincinnati. Han hörde till Göteborgs Symfonikers ensemble under åren 1989-1994

[som slagverkare].

– Jag ser fram emot att tillsammans med Film i Västs hängivna och kompetenta personal möta konkurrensen från Europas filmregioner om de mest attraktiva film- och dramaprojekten och som förstärker den internationella lyskraft som dessa tillför vår region, säger Mikael Fellenius.

Mikael Fellenius tillträder som verkställande direktör för Film i Väst vid årsskiftet.