Nu går det att ansöka hos Tillväxtverket om produktionsrabatter för audiovisuella verk (spelfilm, dokumentärfilm, drama- eller dokumentärserie). Det är ett permanent stöd från 2022 och omfattar totalt 100 miljoner kronor per år. Stödet kan endast sökas av företag.

Stödet är ett så kallat produktionsincitament i form av en produktionsrabatt på produktionskostnaderna om 25 procent. Det betyder att ett företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet kan söka stöd för en del av kostnaden för en produktion och sedan få den återbetald efter att kostnaderna har uppstått.

Förordningen (2022:1386) om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk ställer följande krav för att en produktion ska vara stödberättigad:

  • att produktionen genomförs helt eller delvis i Sverige,
  • att produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie,
  • att de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor,
  • att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för,
  • att produktionen klassas som en kulturprodukt utifrån en av Tillväxtverket på förhand fastställd förteckning över kulturella kriterier.
  • Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som helt eller delvis produceras i Sverige.
  • Ansökningar behandlas efter först-till-kvarn-principen och stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Här kan du läsa mer om produktionsincitament hos Tillväxtverket.

Här kan du ansöka hos Tillväxtverket.