Slutleverans alla samproduktioner

Spendredovisning i mail
En PDF med spendredovisning mailas till rebecka.beckman@filmivast.se. Den ska bestå av en spendrapport signerad av producent och revisor samt ett revisorsgranskat intyg, Mall för revisorsintyget finns HÄR.

Slutredovisning i mail
En PDF med slutredovisning för hela produktionen mailas till rebecka.beckman@filmivast.se. Den ska vara revisorsgranskad och enligt ISA 800 standard

CO2 rapportering i Greentime (gäller endast långfilm och dramaserier med mer än fem dagars inspelning i Västra Götaland). De får en introduktion till miljöverktyget Greentime med miljöansvarig på Film i Väst tyler.reid@filmivast.se. CO2 resultatet kalkyleras och rapporteras i verktyget och rapporteras in per mail till tyler.reid@filmivast.se.

PR leverans i mail till gus.kaage@filmivast.se

  • Synopsis (uppdaterat från det FIV fick vid ansökningstillfället)
  • Produktionsfakta / Presskit
  • Teaser & Trailer
  • Pressbilder (högupplösta JPEG)
  • Digital Affisch (högupplöst JPEG)

PR leverans per post (om produktionen tar fram tryckta affischer)
10 tryckta affischer i pappersform postas till:
Film i Väst
Gus Kaage
Kungsgatan 7
411 19 Göteborg

Digital uppladdning av filmen / serien i ansökningsportalen
När spendredovisningen är inskickad till och godkänd av Film i Väst går ett meddelande till de på produktionsbolaget som har tillgång till ansökningsportalen för aktuellt projekt. I meddelandet finns tydliga instruktioner och en PDF med teknisk specifikation hur man laddar upp filerna eller hur man ber en tredje part (som någon i postproduktion) att göra detsamma.

Leverans kortfilm och dokumentär

Spendredovisning
Spendredovisning mailas till richard.sandblom@filmivast.se. Den ska bestå av en spendrapport signerad av producent samt ett intyg där redovisningskonsult intygar spenden i Västra Götaland.
(Om FIVs insats är över 500 000 SEK så gäller redovisningskrav som svensk långfilm ovan.)

Slutredovisning
Slutredovisning för hela produktionen mailas till richard.sandblom@filmivast.se. Den ska vara granskad av redovisningskonsult

PR leverans i mail till gus.kaage@filmivast.se med kopia till jenny.luukkonen@filmivast.se

  • Synopsis (uppdaterad från den FIV fick vid ansökningstillfället)
  • Produktionsfakta / Presskit
  • Teaser & Trailer
  • Pressbilder (högupplösta JPEG)
  • Digital Affisch digital (högupplöst JPEG)

PR leverans per post (om produktionen tar fram tryckta affischer)
5 tryckta affischer postas till:
Film i Väst
Gus Kaage
Kungsgatan 7
411 19 Göteborg

Digital uppladdning av filmen / serien i ansökningsportalen
När spendredovisning och slutredovisning är inskickad till, och godkänd av, Film i Väst går ett meddelande till de på produktionsbolaget som har tillgång till ansökningsportalen för aktuellt projekt. I det meddelandet finns tydliga instruktioner hur man laddar upp filerna eller hur man ber en tredje part (som någon i postproduktion) att göra detsamma.