Här finns tre mallar för granskning av spend för revisorer och produktionsbolag.

Den första revisorsinstruktionen gäller för inspelningar med avtal signerade före 2019.

Ladda ner: Granskning av Spend 180605

Den andra revisorsinstruktionen gäller för inspelningar med avtal signerade 1 januari-31 december 2019.

Ladda ner: Granskning av Spend – ny version 2019

Den tredje revisorsinstruktionen gäller för inspelningar med avtal signerade från 1 januari 2020.

Ladda ner: Granskning av Spend – ny version 2020

Godkända teknikbolag VG spend

  • Red Rental by Maan AB
  • Ljud & Bildmedia Väst AB
  • Dagsljus Teknik AB
  • Kamerauthyrningen Sweden AB

Godkända start-up-bolag VG spend

  • Panorama Westcoast
  • Oceanfilm Väst
  • Griptekk