För att den svenska film- och tv-branschen på allvar ska kunna delta i den nödvändiga hållbarhetsomställningen vi alla står inför krävs gemensamma kunskaper, mål och metoder. Nu finns det två webbaserade utbildningar kring Hållbar film/tv-produktion: den ena har fokus socialt och ekonomi och den andra har fokus ekologisk hållbarhet.

Båda är webbaserade självstudiekurser baserade på inspelat videomaterial, reflektionsuppgifter och länkar till bland annat inspirerande fördjupningssamtal. Målet är att den som arbetar i branschen ska få inspiration och kunskap samt praktiska verktyg i sitt yrkesutövande.

Utbildningen baseras på eget arbete med kursens övningar och reflektionsuppgifter. Deltagarna inbjuds att på eget initiativ interagera med varandra via en fristående Facebook-grupp och om möjligt skapa egna små studiegrupper.

Kursen leds av Ronny Fritsche, producent och hållbarhetsexpert inom film och tv, baserad i Göteborg. Han är även svensk representant för NEMA (Nordic Eco Media Alliance) som arbetar för att uppmuntra och främja hållbar utveckling och klimatåtgärder i de nordiska audiovisuella industrierna.

  • Kursen med fokus ekologisk hållbarhet är producerad av Kulturakademin i samarbete med Film&TV-Producenterna (sammankallande för Branschrådet för ekologisk hållbarhet) med stöd av Västra Götalandsregionen och Region Halland. I branschrådet ingår bland andra Film i Väst.
  • Kursen med fokus socialt och ekonomi är producerad av Kulturakademin och ges i samarbete med Film i Väst med stöd från Västra Götalandsregionen och Region Halland

Frågor om kursen besvaras av Peter Hiltunen: peter@kulturakademin.com