Film Väst kommenterar regeringens filmbudget: ”En statlig filmpolitik utan visioner och mål”

– Regeringens förslag ger en mycket liten resursförstärkning till den svenska filmen och är otillräcklig för att fylla igen det hål som Home Entertainments fall skapat genom en radikalt minskad DVD-försäljning samt lägre investeringar i svensk film generellt. En offensiv svensk filmpolitik hade behövt ytterligare 150 miljoner kronor per år. Det samlade omdömet är en [...]