– Regeringens förslag ger en mycket liten resursförstärkning till den svenska filmen och är otillräcklig för att fylla igen det hål som Home Entertainments fall skapat genom en radikalt minskad DVD-försäljning samt lägre investeringar i svensk film generellt. En offensiv svensk filmpolitik hade behövt ytterligare 150 miljoner kronor per år. Det samlade omdömet är en statlig visions- och mållös filmpolitik som fokuserar på detaljer och missar den stora viktiga bilden, säger Tomas Eskilsson, VD för Film Väst.

Den svenska filmvärlden har varit massivt kritisk mot regeringens filmbudget, som presenterades i veckan. Film Väst stämmer in kritiken mot såväl budget som filmpolitiken i stort:
– Filmpolitikens innehåll och prioriteringar är fortsatt höljda i ett dunkel. Det i en tid när få, men skarpa mål och tydliga prioriteringar blir än viktigare. Det bör finnas mål för publika ambitioner, kvalitet och vikten av att upprätthålla en stark bransch. Målen bör vara uppföljningsbara. Film Väst fortsätter i olika former föra fram sina förslag på hur filmpolitiken bör utformas för att bli så bra och effektiv som möjligt, säger Tomas Eskilsson.

Som Skandinaviens mest framgångsrika regionala filmfond är Film Väst oroat över att kulturdepartementet så förringar de regionala filmfonderna.
– Budgetförslaget är lika centralistiskt i sina formuleringar som den skrivelse från Kulturdepartementet som tidigare presenterats. De regionala filmfondernas stora betydelse för den svenska filmen negligeras. Det finns heller inga tankar om hur samspelet mellan nationell och regional nivå ska se ut, säger Tomas Eskilsson.

Tomas Eskilsson och Film Väst är kritiska mot förslaget om att belägga biografbesök med 25 procents moms:
– Det saknas motiv för varför filmen ska ha 25 procents moms när andra kulturformer har sex procent. Film är kultur, men ändå inte självklart kultur. Kanske är det bästa sättet att sammanfatta regeringens kulturtänk.

För mer information: Tomas Eskilsson, VD, Film Väst, 0708-89 09 11

Se även:

Ny filmpolitik får inte kväva kreativiteten, GP 150803
Tomas Eskilsson,
VD Film Väst; Hanna Stjärne, VD, SVT; Björn Rosengren, styrelseordförande Film&TV-producenterna

Film Västs yttrande om Framtidens filmpolitik
Tomas Eskilsson, VD och Magnus Berntsson, styrelseordförande Film Väst