Hur stor klimatpåverkan har filmen? – ny rapport från Chalmers och Film Väst

Vilken del av en filmproduktion skapar störst miljöpåverkan? Inspelningen? Transporterna? Maten? Och omvänt: hur kan klimatpåverkan minskas? Den frågan har forskarna Birgit Brunklaus och Malin Eriksson på Miljösystemanalys på Chalmers undersökt i en studie beställd av Film Väst och GötaFilm. Nu är rapporten klar och den pekar på transporterna som det stora miljöproblemet. Film Väst är [...]