Västra Götalandsregionens produktionsrabatt (VGPR)

Under 2021 finns det inga regionala produktionsrabatter att söka. 

Regionala produktionsrabatter i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har nu beslutat att anslå sex miljoner kronor under 2020 för produktionsrabatter vid inspelning och postproduktion av film- och tv-drama i regionen. Projektet drivs tillsammans med Film i Väst. Stödet betalas ut av Västra Götalandsregionen, men administreras av Film i Väst.

Syftet är att öka antalet internationella inspelningsprojekt, bygga ut och stärka infrastrukturen i regionen samt initiera nyetablering av produktions- eller produktionsservicebolag. Produktionsrabatten är ett stöd till produktion av film eller tv-drama på högst 30 procent av spenderade kostnader i Västra Götaland och kommer att kunna sökas av etablerade produktionsbolag inom EU. 

Har du frågor, kontakta Katarina Krave,CFO, Film i Väst.

Till producenter som vill söka produktionsrabatt

(klicka på länken till dokumenten, läs dem som pdf eller skriv ut dem)

OBS! Deadline för första ansökningstillfället för 2020 års pengar är den 31 januari 2020. De sökande får besked före februari månads utgång 2020. Framöver kommer besked om beslut inom 20 arbetsdagar från det att ansökan kommit in till Film i Väst.

 1. Börja med att läsa igenom Regelverk VGPR
 2. Läs därefter Anvisningar VGPR
 3. Sedan kan du börja med själva Ansökan. Observera att det finns ett formulär för svensk produktion och en annan för internationell samproduktion
 4. Du ska också fylla i Kulturtest VGPR
 5. Innan du skickar in Ansökan och Kulturtest ska du också bifoga:
  # Avtal om förvärvad filmatiseringsrätt
  # Projektbeskrivning
  # Manus
  # Budget för produktionen
  # Finansieringsplan
  # Distributionsplan
  #Spendbudget – budget för den del av produktionen som genomförs i Västra Götaland
  # Produktionsplan för arbetet i Västra Götaland
 6. Till slut: skicka in din ansökan med alla bilagor till: vgpr@filmivast.se
 7. För din hjälp har vi gjort ett FAQ där du får svar på de vanligaste frågorna
 8. Har du specifika frågor, kontakta Katarina Krave, katarina.krave@filmivast.se

Regelverk

Ansökan svensk

Ansökan internationell

Intyg om spend VGPR

Anvisningar

Kulturtest

Internationell kulturtest

FAQ