Västra Götalandsregionens produktionsrabatt (VGPR)

Uppdatering: 2019 års produktionsrabatt är utdelad och pengarna slut. Det blir ”Irene Huss Rebooted” och produktionsbolaget Yellow Bird som får pengarna. Läs mer här. Det innebär att ansökan är stängd. Vi återkommer med besked om förhållandena för 2020 längre fram.

Från 7 mars inför Västra Götalandsregionen i samarbete med Film i Väst ett pilotprojekt för så kallade produktionsrabatter vid inspelning och postproduktion av film- och tv-drama. Syftet är att öka antalet internationella inspelningsprojekt, bygga ut och stärka infrastrukturen i regionen samt initiera nyetablering av produktions- eller produktionsservicebolag. Produktionsrabatten är ett stöd till produktion av film eller tv-drama på högst 30 procent av spenderade kostnader i Västra Götaland och kommer att kunna sökas av etablerade produktionsbolag. Deadline för första ansökningstillfället är 31 mars, efter det är det först till kvarn som gäller. Stödet betalas ut av Västra Götalandsregionen, men administreras av Film i Väst.

Till producenter som vill söka produktionsrabatt

(klicka på länken till dokumenten, läs dem som pdf eller skriv ut dem)

OBS! Deadline för första ansökningstillfället är den 31 mars 2019. I första ansökningstillfället får de sökande besked före april månads utgång. Framöver kommer besked om beslut inom 20 arbetsdagar från det att ansökan kommit in till Film i Väst.

 1. Börja med att läsa igenom Regelverk VGPR
 2. Läs därefter Anvisningar VGPR
 3. Sedan kan du börja med själva Ansökan. Observera att det finns ett formulär för svensk produktion och en annan för internationell samproduktion
 4. Du ska också fylla i Kulturtest VGPR
 5. Innan du skickar in Ansökan och Kulturtest ska du också bifoga:
  # Avtal om förvärvad filmatiseringsrätt
  # Projektbeskrivning
  # Manus
  # Budget för produktionen
  # Finansieringsplan
  # Distributionsplan
  #Spendbudget – budget för den del av produktionen som genomförs i Västra Götaland
  # Produktionsplan för arbetet i Västra Götaland
 6. Till slut: skicka in din ansökan med alla bilagor till: vgpr@filmivast.se
 7. För din hjälp har vi gjort ett FAQ där du får svar på de vanligaste frågorna
 8. Har du specifika frågor, kontakta Katarina Krave, katarina.krave@filmivast.se

Regelverk

Ansökan svensk

Ansökan internationell

Anvisningar

Kulturtest

Internationell kulturtest

FAQ