Film i Väst investerar i TV-dramaprojekt som förlägger hela eller stora delar av sin inspelning i Västra Götaland.

Film i Västs investering ska vara likställd med andra samproducenters och finansiärers (pro rata pari passu). Film i Väst ska definieras och crediteras som samproducent.

Film i Väst fattar beslut utifrån bolagets mål. Det är hård konkurrens om de befintliga medlen.

Film i Väst fattar beslut om att delta i ett TV-dramaprojekt utifrån projektets konstnärliga höjd, publika potential och största möjliga regionala nytta.