Bedömningskriterier för kortfilm:
#
Film Väst har som målsättning att medverka i filmproduktioner som bedöms konstnärligt kvalitativa och publikt intressanta både nationellt och internationellt samt med potential för god publik exponering.
# Upphovsmän/-kvinnor och produktionsbolag är aspekter som beaktas ur ett för Västra Götaland gynnsamt utvecklingsperspektiv.
# Kulturell mångfald och jämställdhet beaktas. Målet för det senare är en 50/50-spridning bland författare, regissörer och producenter.
# Ung talang prioriteras.
# Filmer för barn och ungdom prioriteras.
# Projekt med A-funktioner boende och verksamma i Västra Götaland prioriteras.
# Trovärdiga och långsiktiga samarbeten med produktionsbolag och upphovsmän/-kvinnor verksamma i regionen prioriteras.
# Projektets ekonomiska och tekniska förutsättningar samt producentens förutsättningar att genomföra produktionen värderas.