Måste alla dokument vara i sin slutversion?

Ja, i så mening att de är av parterna fastställda.  När producenten söker ska dokumenten vara väl underbyggda och så färdiga att producenten är beredd att starta produktionen med dem som utgångspunkt. Eventuella förändringar som innebär justeringar av dessa dokument måste anmälas till Film i Väst.

När får sökande besked?

Inom 20 arbetsdagar från det att ansökan kommit in till Film i Väst lämnas besked om den sökande produktionen har uppnått ställda villkor eller inte. De som fått del av produktionsrabatt meddelas via ett beslutsbrev från Film i Väst.

Vem kan söka produktionsrabatten?

Produktionsrabatt kan sökas för långfilm och TV-drama som förlägger hela eller delar av sin produktion till Västra Götaland.  Produktionsrabatten kan uppgå till 30 procent av godkända produktionskostnader (spend) som omsatts i Västra Götaland. Det är möjligt för alla produktionsbolag inom EU att söka VGPR. Om sökanden är ett produktionsbolag som inte bedriver verksamhet i Sverige [...]

WELCOME TO FILM I VÄST

Film i Väst is one of Europe’s most successful co-producers and Scandinavia’s preeminent regional film fund. Over the years Film Väst co-productions have also been richly re­warded with nominations and awards at the world’s most prestigous events including fes­tivals such as Cannes and Berlin and galas such as the Golden Globes, the European Film Awards and the Oscars.

FILM I VÄST – a part of Region Västra Götaland.

Västra Götaland is Sweden’s foremost region for culture. Through dedicated effort and the country’s largest cultural budget, both in absolute terms and per capita, culture has a self-evident role in social life. Culture is a basic precondition for active, committed citizens – involvement contributes to democratic development. Culture can make people grow and is very important for employment, regional development and growth in Västra Götaland.

Till toppen