Måste alla dokument vara i sin slutversion?

Ja, i så mening att de är av parterna fastställda.  När producenten söker ska dokumenten vara väl underbyggda och så färdiga att producenten är beredd att starta produktionen med dem som utgångspunkt. Eventuella förändringar som innebär justeringar av dessa dokument måste anmälas till Film i Väst.

När får sökande besked?

Inom 20 arbetsdagar från det att ansökan kommit in till Film i Väst lämnas besked om den sökande produktionen har uppnått ställda villkor eller inte. De som fått del av produktionsrabatt meddelas via ett beslutsbrev från Film i Väst.

Vem kan söka produktionsrabatten?

Produktionsrabatt kan sökas för långfilm och TV-drama som förlägger hela eller delar av sin produktion till Västra Götaland.  Produktionsrabatten kan uppgå till 30 procent av godkända produktionskostnader (spend) som omsatts i Västra Götaland. Det är möjligt för alla produktionsbolag inom EU att söka VGPR. Om sökanden är ett produktionsbolag som inte bedriver verksamhet i Sverige [...]

Välkommen till Film i Väst

Film i Väst är en av Europas ledande regionala filmfonder och efter Svenska Filminstitutet näst största finansiären av svensk film och tv-drama. Sedan starten 1992 har Film i Väst samproducerat fler än 1 000 svenska och internationella långfilmer, tv-drama, dokumentär- och kortfilmer. Samproduktionerna har vunnit Oscar, Golden Globe, Emmy och European Film Awards. Även på världens främsta filmfestivaler som Berlin och Cannes har Film i Västs samproduktioner varit framträdande. Film i Väst är en del av Västra Götalandsregionen, Sveriges ledande filmregion.

FILM I VÄST – a part of Region Västra Götaland.

Västra Götaland is Sweden’s foremost region for culture. Through dedicated effort and the country’s largest cultural budget, both in absolute terms and per capita, culture has a self-evident role in social life. Culture is a basic precondition for active, committed citizens – involvement contributes to democratic development. Culture can make people grow and is very important for employment, regional development and growth in Västra Götaland.

Till toppen