Filmcloud2016-11-01T18:07:05+00:00

Film Väst är en samarbetspartner till FilmCloud. FilmCloud är en verksamhet i Västra Götalandsregionen som syftar till att stimulera unga filmares utveckling. Genom att skapa visningssammanhang, mötesplatser, projektstöd, kurser, workshops och mentorsprogram vill FilmCloud stödja ett ungt och kreativt filmklimat i regionens 49 kommuner.

FilmCloud är till för unga filmare mellan 18 och 30 år i Västra Götalandsregionen. FilmCloud synliggör, kommunicerar och samordnar alla de insatser som görs för unga filmare av olika aktörer i regionen. Som ung filmare söker man ett medlemskap hos FilmCloud och kan då utnyttja hela webbplatsen som även fungerar som en mötesplats där medlemmarna kan kommunicera med varandra genom forum, visa sina filmer och presentera sig själva och sina projekt. Som medlem i FilmCloud får man också tillgång till olika program, aktiviteter och stöd.

WELCOME TO FILM I VÄST

Film i Väst is one of Europe’s most successful co-producers and Scandinavia’s preeminent regional film fund. Over the years Film Väst co-productions have also been richly re­warded with nominations and awards at the world’s most prestigous events including fes­tivals such as Cannes and Berlin and galas such as the Golden Globes, the European Film Awards and the Oscars.

FILM I VÄST – a part of Region Västra Götaland.

Västra Götaland is Sweden’s foremost region for culture. Through dedicated effort and the country’s largest cultural budget, both in absolute terms and per capita, culture has a self-evident role in social life. Culture is a basic precondition for active, committed citizens – involvement contributes to democratic development. Culture can make people grow and is very important for employment, regional development and growth in Västra Götaland.