Five 4 Fiction

Five 4 Fiction är ett talangprogram för regissörer som utvecklar en första långfilm. Fem deltagare ges möjlighet att stärka sina kreativa processer och öka sin kontakt med den professionella filmbranschen. I slutet av programmet ska de kunna presentera ett välutvecklat filmprojekt gentemot produktionsbolag och finansiärer.

Om programmet
Five 4 Fiction genomfördes mars 2021¬mars 2022 och utgår från fyra workshop-träffar med professionella gäster från branschen. Under programtiden utvecklas projekten med stöd av mentor och dialog med övriga programdeltagare. Utöver detta får du även medel i form av ett stipendium samt en utvecklingsinvestering på totalt 50 000 kronor.

Innehåll i programmet

  • Individuellt mentorskap med extern person som väljs i samråd med deltagaren
  • Bransch-ackreditering till Göteborg Film Festival 2022
  • Stipendium på 15 000 kr från Förvaltningen för kulturutveckling/FilmCloud
  • Utvecklingsinvestering på 35 000 kr från Film i Väst (valfritt, kräver bolag)
  • Möjlighet att använda Film i Västs lokal i Göteborg för arbete, möten osv

Viktiga datum i programmet
Deadlline för ansökan är 31 januari 2021 (besked cirka 18 februari 2021).

15 mars 2021 – Uppstartsträff
7–9 april 2021 – Workshop-träff #1
30 aug–1 sep 2021 – Workshop-träff #2
8–10 nov 2021 – Workshop-träff #3
1–23 feb 2022 – Workshop-träff #4
Mars 2022 – Avslutningsträff

Det är viktigt att du som söker kan delta på samtliga träffar under programmet.

Vem kan söka?
Du som söker ska ha en kandidatutbildning inom filmregi, manus, produktion eller kunna visa på motsvarande erfarenhet och kunskaper. Du skall ha en konkret långfilm i fiktion att utveckla under programmets gång. Det finns ingen övre åldersgräns för att söka, men du ska vara 18 år och skriven i Västra Götalandsregionen. Vi har som ambition att sätta ihop en grupp av deltagare med olika bakgrund och erfarenhet som arbetar med projekt i en variation av genrer och uttryck. Vi uppmanar dig därför att söka, oavsett om du möter de exakta kriterierna, ifall långfilm är ett naturligt nästa steg för dig rent kreativt eller karriärmässigt. Är du genom ditt projekt i nära samarbete med manusförfattare eller producent finns det möjlighet för dem att delta i vissa moment i programmet.

Hur söker man?
Du söker via ett ansökningsformulär som du hittar hos vår samarbetspartner: https://www.filmcloud.se/sidor/ansok-five-4-fiction

I ansökan ska du bifoga följande dokument:

  • CV (max 1 sida)
  • Brev som motiverar varför du söker med tankar kring hur du skall utnyttja programtiden (max 1 sida)
  • Synopsis för en långfilm inom fiktion (max 2 sidor)
  • Konceptbeskrivning eller dokument med information om projektet där det framgår vilken fas du är i, om det finns andra personer/bolag knutna till projektet (valfritt, max 1 sida)
  • Bifoga länkar till två tidigare projekt, exempelvis kortfilm, webbserie eller annat inom rörlig bild, som du har regisserat.

Five 4 Fiction arrangeras av Film i Väst och Förvaltningen för Kulturutveckling i samarbete med Svenska Filminstitutet. Har du frågor, kontakta jenny.luukkonen@filmivast.se eller martin.h.hammar@vgregion.se.

Jenny Luukkonen
Jenny LuukkonenTalent, Short & Documentary Officer
Your Content Goes Here