Ansökningstiden för Anna-priset är förlängt till den 15 november – 75 000 kronor ”fria pengar” kan sökas av alla oavsett kön. Det viktiga är att det är ett projekt som på ett bra och konstnärligt sätt ger en gestaltning av FNs Kvinnokonvention. Priset stöds av Film Väst.

Priset är ett stipendium på minst 75 000 kr som årligen delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål. Vinnaren utses av en jury bestående av Louise Lindbom, Ylva Gustafsson och Johanna Ginstmark från WIFT samt Charlotta Huldt Ramberg och Aase Smedler från UN Women Sverige.

Anna-priset delas ut med stöd av Svenska Filminstitutet, Filmregion Stockholm-Mälardalen, Filmpool Nord, Film i Skåne, Film Väst samt filmfinansiären Mikael Ahlström.

Anmälan kan du göra här.

Priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en bra och livaktig filmbransch i Sverige där kvinnor ges större möjligheter och mer uppmärksamhet att kunna berätta sina historier. Med priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Läs Kvinnokonventionen och de mål som finns där.