Film i Väst investerar i långfilmsprojekt som förlägger hela eller delar av sin produktion i Västra Götaland och använder västsvensk personal. Film i Västs investering ska vara likställd med andra samproducenters och finansiärers (pro rata pari passu). Film i Väst ska definieras och crediteras som samproducent.

Film i Väst fattar beslut utifrån bolagets mål. Det är hård konkurrens om medlen. Film i Väst behandlar och tar ställning till cirka 200 långfilmsprojekt varje år och investerar i 30-40 av dessa.