Film i Väst investerar i långfilmsprojekt som förlägger hela eller delar av sin produktion i Västra Götaland och använder västsvensk personal. Film i Västs investering är likställd andra investorers (pro rata pari passu). Film i Väst ska definieras och krediteras som samproducent.

Film i Väst investerar maximalt 30 procent av en films budget. Undantag kan göras för filmer som görs med låg budget. Beslut om det maximala investeringsbeloppet är ovanligt.

Film i Väst fattar beslut utifrån bolagets mål. Det är hård konkurrens om medlen. Film i Väst behandlar och tar ställning till cirka 200 långfilmsprojekt varje år och investerar i 30-40 av dessa.