Projektbeskrivning

3 december 2020. Välkommen till Film i Väst Talks och ett samtal om filmens ekosystem, biograffönstret, vod-marknaden och var branschen tjänar sina pengar i framtiden.

Under pandemin har den gamla fönstermodellen i stora delar upphävts. Vad betyder en framtid med ett betydligt kortare biograffönster för finansiärer, distributörer och produktionsbolag? Hur långt är biograffönstret efter pandemin, och fem år från nu? Vilka möjligheter öppnar sig och finns det några hot? Vad krävs för att biograffönstret överhuvud taget ska vara relevant? Hur ser framtidens ”releasestrategier” ut? Var tjänar branschen pengar?

Gäster: Charlotta Denward (Projektledare/Exekutiv Producent SVT Långfilm), Fredrik Warstedt (EVP Acquisition & Licensing SF Studios) och Calle Marthin (VD och produktionschef, Nordisk Film Production Sverige). Samtalet modereras av Tomas Eskilsson (Head of Strategy, Film i Väst).