Projektbeskrivning

Filmen dokumenterar den fruktansvärda girighet som finns inom gruvindustrin, inom EU och den svenska regeringen. Det är en film som handlar om faktumet att Sverige är redo att offra sin unika naturskatt och bryta internationella lagar som gäller mänskliga rättigheter för att tillfredsställa denna agenda.

Regi: Linda Västrik och Håkan Berthas
Foto: Linda Västrik och Håkan Berthas
Producent: Linda Västrik
Administrativ producent: Maritha Norstedt
Produktionsbolag: Linda Västrik Filmproduktion AB

Finansiering/Distribution: Film i Väst, SFI, Filmpool Nord, Film i Västerbotten, SVT 1+2, NRK, DR, BBC, Estonian Television, EU Creative media, Journeyman, Eyesteelfilm-Canada, LV Filmproduktion AB, Maritha Norstedt Goodwill, Folkets Bio