Projektbeskrivning

Historien om Bodri av Stina Wirsén är en fantastisk historia om  två vänner som leker och  andas tätt, tätt, dagligen och stundligen. De har varsin hund som också delar deras liv och lek. När kriget kommer, bestämmer de vuxna att flickorna inte längre får leka med varandra. Några vuxna bestämde  faktiskt att den ena flickan, Hedi, inte ens skulle få finnas till.

Kriget var det andra världskriget och den som bestämde vilka som inte fick finnas längre var Adolf Hitler. Flickan Hedi hamnade i koncentrationsläger och det som höll henne uppe under den svåra tiden var tankarna på Bodri.

Lika mycket som Hedi tänkte på Bodri, tänkte Bodri på sin älskade Lill-matte Hedi.

Bodri  väntade troget på att hon skulle komma tillbaka.

Producent Peter Krupenin, Hobab, i samproduktion med Film i Väst och med stöd från Svenska Filminstitutet och Kreativa Europa Media. Baserad på Hedi Frieds och Stina Wirséns bok Historien om Bodri. Manuskript och regi: Stina Wirsén. Animationsstudio Dockhus, Trollhättan. Huvudanimatör Elinor Bergman. Ljudläggning och mix: Mats Blomberg, Plop. Kompositör: Martin Östergren. Distribution Folkets Bio med stöd av Svenska Filminstitutet.