Projektbeskrivning

Regi och manus: David Aronowitsch. Producent: Tobias Jansson, Story.

I samproduktion med Film i Väst och med stöd av Svenska Filminstitutet, Svenska konstnärsnämnden, Film Stockholm/Filmbasen och i samarbete med SVT.

Synopsis: Idomeni blir en plats isolerad från världen omkring. När Nadia, Nawaf och deras barn kommer till gränsen mellan Grekland och Nordmakedonien är den stängd. De kan inte komma vidare och de kan inte återvända. Filmen utforskar barnen och de vuxnas parallella liv. De reflekterar över små och stora saker och över sin framtid.