Projektbeskrivning

En visuell och humoristisk adaptation av Guy Debords profetiska essä La Société du Spectacle, som blottlägger det kaospiratoriska sambandet mellan alienation, maktlöshet och tomhet i ett samtida kapitalistiskt informationssamhälle.

Regi: Göran Hugo Olsson, Roxy Farhat. Produktion: Tobias Jansson, Melissa Lindgren, Story.