Inspel om Filmpolitiken

22 januari 2016 Till Kulturminister Alice Bah Kuhnke samt ledamöter i Kulturutskottet med anledning av de pågående diskussionerna om en ny filmpolitik
Följande pm beskriver vår gemensamma syn kring de frågor som regeringen väntas återkomma till när det gäller inriktningen på svensk filmpolitik i samband med filmavtalets upphörande. Pm:et tar inte ställning för eller emot en helstatlig filmpolitik. Pm:et berör inte frågan om piracy, som bör adresseras i särskild ordning, eller omfattning av stödet till film, och inte heller momsfrågan, som hanteras inom ramen för budgetprocessen.

Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå 2016-01-22
Film i Skåne Ralf Ivarsson, VD
Film&TV-Producenterna Björn Rosengren, ordförande
Filmpool Nord Susann Jonsson, VD
Film Väst Tomas Eskilsson, VD
Sveriges Television AB Hanna Stjärne, VD
TV4 AB Åsa Sjöberg, Innehållsdirektör

Följ diskussionen om den nya svenska filmpolitiken

8 maj 2015 meddelade kulturminister Alice Bah Kuhnke att det 50 år gamla svenska filmavtalet inte skulle förnyas utan i stället ersättas med en statlig filmpolitik. Ett stöd som ska bli ”mer teknikneutralt, mer långsiktigt och mer kvalitetsinriktat”. 26 maj presenterade regeringen departementspromemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). På denna plats publiceras ett urval remissvar, debattinlägg och länkar som rör den svenska filmens framtid.

Alice Bah Kuhnke

DN 8 maj 2015: ”Filmavtalet sägs upp 2017 – ersätts med ny filmpolitik”

”Största förändringen på 50 år. Filmavtalet, som sedan 1960-talet har styrt stödet till svenskt filmskapande, kommer inte att förnyas. I stället ska en ny statlig filmpolitik se till att stödet blir mer teknikneutralt, mer långsiktigt och mer kvalitetsinriktat, skriver kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).”
Läs hela artikeln.

Regeringens förslag till ny svensk filmpolitik

26 maj 2015: Regeringen presenterar i dag departementspromemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). I promemorian preciseras bland annat hur ett nytt marknadsstöd efter dansk modell kan ge förbättrade förutsättningar för de som skapar svensk film. Fokus i det nya stödsystemet ska ligga på kvalitet, förnyelse och tillgänglighet.Förslaget innebär att staten lämnar det nuvarande filmavtalet år 2017 och tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken.
Läs hela promemorian här.

Alliansen: ”Ett illa förankrat och skadligt besked”

5 maj 2015: Filmbranschens förhoppningar om kraftigt ökade anslag till svensk film riskerar att mötas med höjda skatter och sämre villkor, skriver Alliansens företrädare i Kulturutskottet i svar till Alice Bah Kuhnke.

Inkomna remissvar på Framtidens filmpolitik

Här hittar du samtliga inkomna remissvar som har kommit till Kulturdepartementet på Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik.
Klicka här.

Film Västs yttrande om Framtidens Filmpolitik

18 juni 2015: ”Film Väst välkomnar en helstatlig filmpolitik. Filmen är en kultur- och konstform som når och angår så gott som alla invånare i Sverige. Filmen bör och ska ses som en självklar och väsentlig del av den statliga kultur- och mediepolitiken.

Film Väst, SVT, Film & TV-producenterna: Ny filmpolitik får inte kväva kreativiteten

3 augusti 2015: ”Vi ser ett starkt behov att stora delar av förslagen arbetas igenom inför de slutgiltiga riksdagsbesluten i höst. I botten ligger naturligtvis även behovet av en tillräcklig finansiering, skriver Film Väst, SVT och Film & TV-producenterna i en gemensam debattartikel om filmpolitiken i Göteborgs-Posten.