Mest treor för Erik Gandinis nya dokumentär

”Sverige är världens ensammaste land. Här lever och dör folk ensamma mer än någon annanstans i världen. Svensk-italienaren Erik Gandinis dokumentär The Swedish Theory of Love börjar i 1970-talets socialistiska familjepolitik, går sen via spermabanker, fältsjukhus i Etiopien, nyanlända flyktingar och kramkollektiv i skogen för att på sitt associativa sätt belysa den svenska ensamheten. Det [...]