SVT-premiär för Nina Hedenius – ett ögonblick i sänder

1962 började Nina Hedenius som en av de första eleverna på Christer Strömholms fotoskola. Efter ett halvår hoppade hon av. Långt från den tidens ideal om det skapande kollektivet bestämde hon sig för att göra film på egen hand. Det blev starten på 60 år av trägen filmproduktion om liv i saktmod, vibrerande ögonblick och [...]