Talent to Watch – utveckling av korta format

Film i Väst utlyser möjligheten att söka utvecklingsmedel för korta format under 2022 som en del av satsningen Talent to Watch. Syftet är att underlätta för nya röster att skapa kontakt med och etablera sig i filmbranschen.

Observera att ansökan är stängd för 2022. Mer information om ansökan för 2023 kommer i mars.

Som kreatör kan du löpande under året söka upp till 50 000 kronor för att använda till utveckling av ett projekt i kort format. Minst hälften av det sökta beloppet måste användas för att koppla på en professionellt verksam person till projektet, exempelvis en dramaturg, manusförfattare eller liknande. Du kan även söka för att som producent och regissör/manusförfattare testa på ett samarbete ifall ni inte tidigare arbetat tillsammans. Om du inte har någon specifik person i åtanke kan Film i Väst hjälpa till med att matcha projekt med personer som passar ditt och projektets behov (dock matchar vi inte projekt med en eventuell producent).

Du som söker är antingen producent, regissör eller manusförfattare för projektet, och du ska ha gjort minst en kortfilm eller motsvarande (musikvideo, vlogg, reklam, teater osv) om någon av dessa funktioner. I bedömningen tittar vi på aspekter som genomförbarhet, konstnärliga och hantverksmässiga kvalitéer i tidigare projekt, projektet angelägenhet och originalitet, vilka behoven är för utveckling och hur du/ni tänker använda de pengar som ni söker.

Utvecklingsmedel kan sökas för kortfilm eller andra korta format med en tänkt längd på under 20 minuter, och som kan räknas som fiktion eller hybridfilm. Minst 50 % av det sökta beloppet måste spenderas i Västra Götalandsregionen. Du som söker behöver ha ett produktionsbolag (egen firma går bra) och kan inte söka som privatperson.

Ansökan skickas via mejl till jenny.luukkonen@filmivast.se och ska innehålla följande bilagor:

  • Manus (alternativt ett treatment)
  • Projektbeskrivning (vad, varför, hur)
  • Utvecklingsbudget
  • Finansieringsplan
  • Tidplan
  • Länkar till tidigare projekt
  • CV för nyckelpersoner

Handläggningstiden är cirka sex veckor. Om Film i Väst beviljar din ansökan skriver vi ett utvecklingsavtal där 70 % av beloppet betalas ut vid signering. Resterande 30 % betalas ut vid en konstnärlig och ekonomisk redovisning. Har du frågor kan du kontakta Jenny Luukkonen, ansvarig för talang, korta format och dokumentär på Film i Väst: jenny.luukkonen@filmivast.se.

Observera att ingen handläggning av nya projekt sker mellan 15 juni och 15 augusti.

Jenny Luukkonen
Jenny LuukkonenTalent, Short & Documentary Officer

Exempel finansieringplan, budget, självfinansiering

Exempel på finansieringsplan, budget, egeninsats