Talent to Watch – utveckling av korta format

Ansökningen för 2023 är nu stängd och alla medel inom satsningen är utdelade. Talent to Watch är ett treårigt projekt som pågått 2021-2023. Någon ny utlysning för utvecklingsmedel för kortfilm är i nuläget inte planerad.

Som producent kan du löpande under året söka upp till 30 000 kronor för att använda till utveckling av ett projekt i kort format. Minst hälften av det sökta beloppet måste användas för att koppla på en professionellt verksam person till projektet, exempelvis en dramaturg, manusförfattare, fotograf, exekutiv producent eller liknande.

Det går även söka för att som producent och regissör/manusförfattare testa på ett samarbete inom ramen för ett kort projekt. Då går det max att söka 15 000 kronor.

Du som söker är producent för projektet och ska liksom regissören/manusförfattaren ha gjort minst en kortfilm eller motsvarande (musikvideo, vlogg, reklam, teater osv). I bedömningen tittar vi på aspekter som genomförbarhet, konstnärliga och hantverksmässiga kvalitéer i tidigare projekt, projektet angelägenhet och originalitet, vilka behoven är för utveckling och hur ni tänker använda de pengar som ni söker.

Utvecklingsmedel kan sökas för kortfilm eller andra korta format med en tänkt längd på under 20 minuter. Minst 50 % av det sökta beloppet måste spenderas i Västra Götalandsregionen. Du som söker behöver ha ett produktionsbolag (egen firma går bra) och kan inte söka som privatperson.

Ansökan skickas via mejl till jenny.luukkonen@filmivast.se och ska innehålla följande bilagor:

  • Manus (om projektet är fiktion)
  • Projektbeskrivning
  • Beskrivning av vad utvecklingen ska bestå av
  • Budget för utvecklingen
  • Spendbudget (dvs budget som visar vilka kostnader som spenderas i Västra Götaland)
  • Finansieringsplan för utvecklingen (glöm ej ev egna insatser)
  • Tidplan för utvecklingen
  • Länkar till regissören & producentens tidigare projekt
  • CV för nyckelpersoner

Skriv ”TTW Ansökan kort format” i ämnesraden på mejlet för att underlätta hantering. Samtliga bilagor ska vara i pdf-format.

Handläggningstiden är cirka sex veckor. Om Film i Väst beviljar din ansökan skriver vi ett utvecklingsavtal där 70 % av beloppet betalas ut vid signering. Resterande 30 % betalas ut vid en konstnärlig och ekonomisk redovisning. Redovisning ska göras inom två månader från att din ansökan har beviljats.

Har du frågor kan du kontakta Jenny Luukkonen, ansvarig för talang, korta format och dokumentär på Film i Väst: jenny.luukkonen@filmivast.se.

Observera att medel delas ut löpande och kan ta slut före 30 september. Notera även att ingen handläggning av nya projekt sker mellan 19 juni och 7 augusti.

Jenny Luukkonen
Jenny LuukkonenTalent, Short & Documentary Officer

Exempel finansieringplan, budget, självfinansiering

Exempel på finansieringsplan, budget, egeninsats