Talent to Watch – utveckling av långfilm

Under 2022 kommer Film i Väst välja ut ytterligare tre långfilmsprojekt (fiktion eller hybrid) som får en utvecklingsinvestering om 200 000 kronor vardera. Projektet måste vara knutet till ett etablerat produktionsbolag och ha en egen insats om minst 50 000 kronor (praktisk insats går bra), i övrigt krävs inga ytterligare finansiärer. Med etablerat produktionsbolag menas ett bolag som framgångsrikt producerat flera kortfilmer eller har dokumenterad erfarenhet av långfilmsproduktion.

Fokus ska ligga på den kreativa utvecklingen av projektet och kan innefatta manusarbete, research, casting, att göra en pilot och liknande. Observera att minst 35 000 kronor måste spenderas i Västra Götaland. För mer information om vad som räknas som spend, se här.

Ansökan görs av producent och manusförfattare/regissör gemensamt. Film i Väst kan inte ta emot ansökningar av privatpersoner, utan kan endast samproducera med andra bolag. Vi ser helst att produktionsbolaget är ett aktiebolag.

Du söker genom att skicka in en skriftlig ansökan (på svenska eller engelska) på mejl till talang@filmivast.se. Ansökan öppnar 1 juni och deadline är 10 augusti. Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Outline/Treatment (max tio sidor, bifoga ej fullständigt manus)
  • Projektbeskrivning (max tio sidor)
  • Utvecklingsbudget inkl spendbudget
  • Finansieringsplan
  • Beskrivning av egna insatser
  • Tidplan
  • CV för nyckelpersoner
  • Länkar till två tidigare projekt

Urvalet görs med hjälp av en extern referensgrupp, dock är det Film i Väst som tar det slutgiltiga beslutet. Besked ges i oktober 2022. I urvalet kommer vi prioritera projekt som vill visa/berätta något vi inte sett förut, är relevanta för tiden vi lever i, handlar om platser, personer eller ämnen som sällan syns i film eller serier och görs av kreatörer som den svenska filmbranschen inte nödvändigtvis känner till sedan tidigare.

Vid frågor kan du kontakta Jenny Luukkonen, ansvarig för talang, korta format och dokumentär, via mejl: jenny.luukkonen@filmivast.se.

Jenny Luukkonen
Jenny LuukkonenTalent, Short & Documentary Officer