Talent to Watch – utveckling av lång dokumentärfilm

Under våren 2023 finns det möjlighet att söka utveckling för dokumentärfilm inom ramen för satsningen Talent to Watch. Syftet är att öka möjligheten för nya röster att etablera sig inom den svenska filmbranschen.

Film i Väst kommer välja ut två dokumentärprojekt som får en utvecklingsinvestering om 150 000 kronor vardera. Projektet måste vara knutet till ett etablerat produktionsbolag och ha en egen insats om minst 50 000 kronor (praktisk insats går bra), i övrigt krävs inga ytterligare finansiärer. Med etablerat produktionsbolag menas ett bolag som framgångsrikt producerat flera kortfilmer eller har dokumenterad erfarenhet av långfilmsproduktion.

Fokus ska ligga på den kreativa utvecklingen av projektet och kan innefatta research, filmning, pilot och liknande. Observera att minst 50 000 kronor måste spenderas i Västra Götaland. För mer information om vad som räknas som spend, se här.

Ansökan görs av projektets producent. Film i Väst kan inte ta emot ansökningar av privatpersoner, utan kan endast samproducera med andra bolag. Vi ser helst att produktionsbolaget är ett aktiebolag.

Du söker genom att skicka in en skriftlig ansökan (på svenska eller engelska) på mejl till jenny.luukkonen@filmivast.se. Ansökan öppnar 17 april och deadline är 15 maj. Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Projektbeskrivning
  • Beskrivning av vad utvecklingen ska bestå av
  • Utvecklingsbudget inkl spendbudget
  • Finansieringsplan för utvecklingen
  • Beskrivning av egna insatser
  • Tidplan för utvecklingen
  • CV för nyckelpersoner
  • Länkar till två av regissörens tidigare projekt

Skriv ”TTW Ansökan dokumentär” i ämnesraden för att underlätta hantering. Samtliga bilagor ska vara i pdf-format.

Besked ges i juni 2023. I urvalet kommer vi prioritera projekt som vill visa/berätta något vi inte sett förut, är relevanta för tiden vi lever i, handlar om platser, personer eller ämnen som sällan syns inom film och görs av kreatörer som den svenska filmbranschen inte nödvändigtvis känner till sedan tidigare.

Vid frågor kan du kontakta Jenny Luukkonen, ansvarig för talang, korta format och dokumentär, via mejl: jenny.luukkonen@filmivast.se.

Jenny Luukkonen
Jenny LuukkonenTalent, Short & Documentary Officer