Talent to Watch – utveckling av långfilm

Vad är det?
En satsning där Film i Väst under 2021 kommer välja ut tre långfilmsprojekt (fiktion eller hybrid) för utveckling som får en utvecklingsinvestering om 200 000 kronor vardera. Projektet måste vara knutet till ett etablerat produktionsbolag och ha en egen insats om minst 50 000 kronor (praktisk insats går bra), i övrigt krävs inga ytterligare finansiärer. Med etablerat produktionsbolag menas ett bolag som framgångsrikt producerat flera kortfilmer eller har dokumenterad erfarenhet av långfilmsproduktion.

Vad kan man söka för?
Fokus ska ligga på den kreativa utvecklingen av projektet och kan innefatta manusarbete, research, casting, att göra en pilot och liknande. Observera att minst 35 000 kronor måste spenderas i Västra Götaland. För mer information om vad som räknas som spend, se här.

Vem kan söka?
Ansökan görs av manusförfattare/regissör tillsammans med producent. Ett etablerat produktionsbolag ska vara kopplat till projektet (se definition av ”etablerat” ovan). Film i Väst kan inte ta emot ansökningar av privatpersoner, utan kan endast samproducera med andra bolag. Vi ser helst att produktionsbolaget är ett aktiebolag.

Hur söker man?
Du söker antingen genom att skicka in en skriftlig ansökan eller spela in en video där du berättar om ditt projekt. Det är viktigt att du får med information om allt som finns listat nedanför. Ansökan kan göras på svenska eller engelska och skickas på mejl till talang@filmivast.se. Skickar du en video vill vi att den först laddas upp på YouTube/Vimeo och att du sedan mejlar en länk, och inte skickar den via Sprend/WeTransfer eller liknande. Vi vill även att du skickar med ett skriftligt cv med länkar till tidigare projekt.

När kan man söka?
Du kan skicka in din ansökan mellan 1 september och 10 oktober.

Detta ska du ha med i din ansökan eller video

 • Outline/Treatment
  Söker du med en video beskriver du ditt projekt i den, men om möjligt bör du även skicka med en synopsis på en-två sidor.
 • Projektbeskrivning
  Utöver det ni själva anser vara relevant information kring projektet vill vi att ni beskriver vad den konstnärliga utvecklingen ska bestå av, vad som ska ha uppnåtts i slutet av utvecklingsperioden och vad er ambition är för projektet.
 • Budget
  Observera att Film i Väst har ett spendkrav på minst 35 000 kronor för projekten i denna satsning, dvs så mycket måste spenderas i Västra Götaland. Markera i budgeten vilka poster som förväntas bli spend.
 • Finansieringsplan
  Film i Västs kräver ingen ytterligare finansiering, utöver egna insatser. Man kan dock inte kombinera vår utvecklingsinvestering med andra regioners talangsatsningar.
 • Beskrivning av egna insatser
  Film i Väst kräver att produktionsbolaget investerar motsvarande 50 000 kronor i utvecklingen av projektet. Praktisk insats går bra, beskriv samtliga egna insatser i ett separat dokument.
 • Tidplan
  Gäller enbart utvecklingsperioden.
 • CV för nyckelpersoner
  Bifoga även länkar till tidigare projekt.

Hur görs urvalet?

 • Film i Väst kommer att arbeta med en extern referensgrupp för att välja ut projekten, dock är det Film i Väst som tar det slutgiltiga beslutet. Besked kommer i november 2021.
 • I urvalet kommer vi prioritera projekt som vill visa/berätta något vi inte sett förut, är relevanta för tiden vi lever i, handlar om platser, personer eller ämnen som sällan syns i film eller serier och görs av kreatörer som den svenska filmbranschen inte nödvändigtvis känner till sedan tidigare.

Känner du dig osäker på om du borde söka? Sök ändå!

Vid frågor kan du kontakta Jenny Luukkonen, ansvarig för talang, korta format och dokumentär, på jenny.luukkonen@filmivast.se. Observera att Jenny har semester 15 juli till 10 augusti, under den perioden kan du kontakta oss på info@filmivast.se.

Jenny Luukkonen
Jenny LuukkonenTalent, Short & Documentary Officer