Klockan tolv i dag hålls en tyst minut på Film Väst som ett hedrande av offren i Paris och som en markering av avskyn och avståndstagandet mot terrorn. Film Väst ingår i Västra Götalandsregionen, som liksom Sverige och EU deltar i denna manifestation.

Bild: http://www.wort.lu (Texten på bilden: ”Låt oss aldrig glömma”)