Anna-priset är stipendium på minst 75 000 kr som årligen delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål.

Priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en bra och livaktig filmbransch i Sverige där kvinnor ges större möjligheter och mer uppmärksamhet att kunna berätta sina historier. Med priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

– Film liksom andra kulturuttryck är avgörande i demokratiska processer för samhällsförändring. Genom kulturen deltar vi i berättelsen om oss själva och formar våra föreställningar om den värld vi lever i. Det är därför det är så viktigt att lyfta de historier som vi annars inte får ta del av idag, säger Helene Granquist, ordförande för WIFT.

Ansökan görs på www.wift.se mellan den 1 oktober och 1 november 2014. Priset är ”fritt” i bemärkelsen att projektet inte är bundet till format, längd eller andra av juryn förutbestämda kriterier. Både män och kvinnor kan söka. Vnnaren utses av en jury bestående av Louise Lindbom och Ylva Gustafsson från WIFT, Charlotta Huldt Ramberg och Aase Smedler från UN Women Sverige samt en ”ung” filmskapare.
Anna-priset delas ut med stöd av Svenska Filminstitutet, Filmregion Stockholm/Mälardalen, Filmpool Nord, Film i Skåne, Film Väst samt filmfinansiären Mikael Ahlström.
Vill du veta mer, läs gärna frågor och svar om Anna-priset. (www.wift.se)