Västra Götaland

https://youtu.be/TvfyWsgNtII

Västra Götaland ligger i sydvästra delen av Sverige. Från västkustens öppna landskap, skärgård och kala klippor till kuperade barr- och lövskogsområden och slättbygder med uppodlad mark, platåberg och ädellövskog. Största städerna är Göteborg, Borås,Trollhättan, Skövde, Uddevalla, Alingsås,Vänersborg, Åmål, Lysekil och Strömstad. 49 kommuner bildar tillsammans Region Västra Götaland (som äger Film i Väst).

Här hittar du en Google maps-karta över Västra Götaland. Vi får många frågor om vilka orter som ingår i Västra Götaland. Enklast är att se google-kartan eller söka på Wikipedia – de brukar ange länstillhörighet för en ort.

Solens upp- och nedgång finner du här.