Hållbar film

Film i Väst har tillsammans med Greentime tagit fram ett planeringsverktyg, Hållbar film, som ska underlätta för produktionsbolagen att skapa en mer hållbar filmproduktion. Hållbar film ska ge struktur, inspiration och motivation till att agera mer hållbart.

Hållbar film utgår från De globala målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Det stora öppna området ”hållbarhet” har brutits ner till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som filmskapare.

Här till höger kan du ladda ner en rad dokument och mallar som kan hjälpa dig under hela filmprocessen. Dokumenten är relaterade till frågorna i verktyget Hållbar film.

Tyler Reid
Tyler ReidAnsvarig för Hållbarhet på Film i Väst
Your Content Goes Here