Produktionsbolag i Västra Götaland

Här hittar du länkar till hemsidor för några av de produktionsbolag eller regionalt verksamma producenter i Västra Götaland som producerar film och dramaserier och som Film i Väst samproducerar med.

Saknas ditt bolag, kontakta gus.kaage@filmivast.se.

Här hittar du medlemmarna i Film&TV-producenterna.