Här hittar du länkar till hemsidor för några av de produktionsbolag med bolagssäte i Västra Götaland som producerar drama, fiktion och dokumentär och som Film i Väst ofta samproducerar med. Saknas ditt bolag, kontakta gus.kaage@filmivast.se.

Här hittar du medlemmarna i Film&TV-producenterna.