Film Väst har sin bas och sina rötter i svensk film. Den svenska filmen har under de senaste åren brottats med sjunkande publiktal och marknadsandel. Svensk film är mycket sällan representerad i de riktigt stora filmfestivalernas huvudsektioner. Film Väst har med oro iakttagit utvecklingen och har själv och tillsammans med andra vidtagit åtgärder som syftar till att svensk film ska kunna utveckla och producera publikt och konstnärligt ambitiösare filmer.

Om svensk films ställning ska stärkas och varumärket svensk film ska bli starkare krävs att de pengar som Film Väst och andra aktörer satsar syns på bioduken och på skärmen. Oskicket med att arbeta med stora och oskäliga ekonomiska marginaler i produktionen måste upphöra.

Så gott som all filmproduktion är beroende av stora offentliga insatser. Det är skattebetalarna som genom nationella och regionala insatser möjliggör produktionen av svensk film. Det förpliktigar.

Film Väst kommer att initiera en dialog med andra centrala aktörer som Svenska Filminstitutet, Sveriges Television och TV4 för att skapa rättvisa och jämlika villkor för de produktionsbolag som gör film. Utgångspunkten är att slå vakt om att all svensk film görs med maximal ambition och att de pengar som satsas av offentliga och privata aktörer går till att göra riktigt angelägen film som når en stor publik och/eller sätter svensk film på världskartan genom stora festivalframgångar.

Det förpliktigar att vara en central aktör i svenskt filmliv. De personer som företräder sådana verksamheter har att förhålla sig därefter.

Tomas Eskilsson, VD