De europeiska regionala filmfonderna har en gemensam organisation, Cine-Regio, där bland andra Film Väst är medlemmar. Under filmfestivalen i Cannes hade Cine-Regio möte, där en ny styrelse valdes. I den omvaldes Katarina Krave (näst längst till höger på bilden), finanschef på Film Väst. Samtidigt fick organisationen en ny ordförande, Gerlinde Seitner (tredjen från höger på bilden) från Vienna Film Fund. Som ny styrelsemedlem valdes Ralf Ivarsson från Film i Skåne.

Med inval av tre nya regionala filmfonder, Sardegna Film Foundation i Italien samt  Marijke Vandebuerie och Flanders Audiovisual Fund i Belgien uppgår nu antalet medlemmar till 44 från tolv europeiska länder. Filmfonderna har totalt 168 miljoner Euro i kapital och står för en betydande del av den europeiska filmen. Exempelvis fick 43 procent av alla filmer i Cannes fyra sektioner stöttning från Cine-Regios medlemmar. 25 av 58 europeiska filmer, varav sex i huvudtävlan. Dessutom stöttades fem icke-europeiska filmer.

Du kan läsa mer om Cine-Regio här.