I fredags gick remisstiden ut för det förslag till nya branschråd som Svenska Filminstitutet har tagit fram, efter regeringens nya filmproposition (2015/16:132). Flera av branschens stora aktörer är kritiska.

– Vi har hela tiden varit kritiska till idén om branschråd eftersom råden skulle sakna mandat och insyn och dessutom försvåra ansvarsutkrävande av Filminstitutet. När förslaget nu har konkretiserats ser vi att våra farhågor har besannats, säger Björn Rosengren ordförande Film&TV-Producenterna.

– I flera av råden saknas centrala organisationer som exempelvis Dramatikerförbundet och Teaterförbundet. Och för de organisationer som får vara med föreslår Filminstitutet att man själv ska välja vilka personer som ska företräda dessa. Idé och syfte med branschråd blir därmed kontraproduktiv, säger Susann Jonsson vd Filmpool Nord.

– Tyvärr är det här lite symtomatiskt för den nya filmpolitiken. Väldigt mycket har lämnats öppet. Nu ska Filminstitutet sätta ihop branschråd och ta fram nya stöd. Allt ska vara klart till första januari. Det enda vi med säkerhet vet är att det blir en höjd moms på biobiljetter, avslutar Tomas Eskilsson vd Film Väst.

Remissvar till Svenska Filminstitutet angående branschråd finns att läsa på respektive organisations hemsida:

Film&TV-Producenterna www.filmtvp.se

Filmpool Nord, www.filmpoolnord.se

Film Väst, www.filmvast.se

Film i Skåne, www.filmiskane.se
För intervjuer kontakta:

Björn Rosengren, ordförande, Film&TV-Producenterna 0707-141111

Susann Jonsson, vd Filmpool Nord 070-2997018

Tomas Eskilsson, vd Film Väst 070-8890911

Ralf Ivarsson, vd Film i Skåne 070-7940091