Välkommen, Daniella Mir!

Daniella Mir har börjat som Projektledare Event och Projekt på Film i Väst. Hon kommer närmast från Svenska Filminstitutet, där hon arbetat som controller för kortfilm. Tidigare har hon bland annat varit projektledare och redaktör inom olika film- och kulturarrangemang, bland annat Tempo Dokumentärfestival, Folkets Bio och Stockholm Jazz Festival. daniella.mir@filmivast.se eller 0737-13 48 40