People of Film ska lösa bristen på etnisk mångfald i filmbranschen

Det råder en stor brist på mångfald bakom kameran i svensk filmbransch. Därför lanseras nu People of Film, en plattform som samlar svenska filmarbetare som rasifieras eller är icke-vita – så att det ska bli lättare att hitta deras kompetens. Bakom initiativet står den svenska filmbranschen, däribland Film i Väst.  Att svensk filmbransch har en [...]