Efter 25 år som ledare för en av Europas ledande filmregioner lämnar Tomas Eskilsson VD-posten i Film Väst vid årsskiftet för rollen som ny strategichef i bolaget. Ny VD utses under hösten.

Tomas Eskilsson meddelade idag att han lämnar jobbet som verkställande direktör den 31 december 2016 för att övergå till rollen som chef för Film Västs strategiska och politiska frågor.

Tomas Eskilsson grundade Film Väst 1992 och har sedan dess varit bolagets primus motor bakom etableringen av Västra Götaland som en av Europas främsta filmregioner.

– Film Västs konstnärliga och publika resultat under åren har placerat oss bland Europas främsta filmregioner, vilket gör mig mycket stolt. Samtidigt hårdnar konkurrensen om attraktiva svenska och internationella filmprojekt vilket kräver ett ökat fokus på framtidsfrågorna och politiken, säger Tomas Eskilsson.

I sin nya roll som strategichef får Tomas Eskilsson möjlighet att koncentrera sig på Film Västs framtidsfrågor med målet att ytterligare stärka Västra Götalands position som filmregion och fortsätta ta plats som en central röst i den filmpolitiska debatten.

Bland de strategiska frågor som står högst på dagordningen ryms den alltmer utbredda tillämpningen av så kallade produktionsrabatter bland Europas filmregioner. Produktionsrabatterna ger stora konkurrensfördelar i kampen om de mest attraktiva film- och dramaprojekten och de fördelaktiga effekter på sysselsättning, tillväxt samt internationell lyskraft som dessa medför.

– Omsättningen i svensk film- och dramaproduktion sjönk med 13 % under åren 2011-2014. Länder med produktionsrabattssystem hade under samma period en årlig tillväxt på i genomsnitt nio procent. Sådana siffror talar för sig själva och det kommer att krävas att Sverige flyttar fram sina positioner på det här området, förklarar Tomas Eskilsson.

Film Västs styrelse med ordförande Magnus Berntsson i spetsen arbetar nu med rekryteringen av Tomas Eskilssons efterträdare.

– Vi söker nu en ny verkställande direktör som förenar gedigen ledarskapserfarenhet från kultursektorn med god kännedom om svensk och internationell filmbransch. Tillsammans med Tomas Eskilsson som strategisk chef och filmpolitisk talesman stärker vi därmed vår organisation på ett tillfredsställande sätt inför de utmaningar vår filmregion står inför, säger Magnus Berntsson.

Tomas Eskilsson fortsätter även leda produktionsarbetet till dess ny produktionschef för verksamheten utsetts som tidigare meddelats.

För ytterligare information kontakta, Camilla Nasiell, tel 070 720 65 63, camilla.nasiell@mondayrelations.se eller Stellan Forsberg, tel 070 763 97 66, stellan.forsberg@mondayrelations.se.