Film i Väst på Filmforum Sverige och Filmpolitiskt toppmöte

Under Göteborg Film Festival kommer Film i Väst att vara engagerade i två möten kring svensk films framtid: Filmforum Sverige och Filmpolitiskt toppmöte. Båda med medverkan från Film i Väst och Film i Väst Analytics, den avdelning som analyserar utvecklingen inom filmen på europeisk botten, både när det gäller finansiering och var man ser filmen. [...]