Under Göteborg Film Festival kommer Film i Väst att vara engagerade i två möten kring svensk films framtid: Filmforum Sverige och Filmpolitiskt toppmöte. Båda med medverkan från Film i Väst och Film i Väst Analytics, den avdelning som analyserar utvecklingen inom filmen på europeisk botten, både när det gäller finansiering och var man ser filmen.

Filmforum Sverige
Filmforum Sverige är Göteborg Film Festivals arena för den svenska filmbranschen och äger rum 29–30 januari 2022. Forumet är öppet för alla ackrediterade och äger rum hos Film i Väst på Kungsgatan 7 i Göteborg, men med ett mycket begränsat antal platser.

En ny jämställdhetsrapport från Svenska Filminstitutet 406 dagar – en tidsfråga visar att det i genomsnitt tar 406 dagar längre tid för kvinnliga filmskapare att göra en film än för en man. Vad beror det på? I ett panelsamtal medverkar bland andra Mikael Fellenius, vd på Film i Väst och Göteborgsproducenten Annika Hellström, aktuell med festivalens invigningsfilm Så jävla easy going. Andra paneldeltagare är TereseAnving, filosofie doktor i sociologi och biträdande lektor i genusvetenskap, Lunds universitet; MagdalenaJangard, chef produktionsstöd, Svenska Filminstitutet; Josefin Schröder, strategisk analytiker, Svenska Filminstitutet. Moderator: NadiTofighian, forskare och lektor i filmvetenskap, Stockholms universitet

Tomas Eskilsson, Film i Väst Analytics, och Peter Fornstam, vd Svenska Bio, diskuterar svensk bios framtid. Moderator: Ulrika Grönérus, kommunikationschef Film i Väst. Hur ser biografens roll och ställning ut i framtiden? Kommer biografen att finnas kvar som det främsta visningsfönstret för lång spelfilm och stora gemensamma upplevelser? Eller är det bara de stora filmerna som kommer att gå upp på bio? Och vart ska de andra då ta vägen? Biografens ställning och roll är en av huvudfrågorna i rapporten ”Offentlig filmfinansiering i vägskälet” som Film i Väst Analytics publicerar under våren 2022. I rapporten har över 700 personer verksamma inom filmindustrin i Europa intervjuats om offentlig filmfinansiering i framtiden.

Filmpolitiskt toppmöte
För femte året arrangerar Göteborg Film Festival och Kulturnämnden i Västra Götaland ett Filmpolitiskt toppmöte där kultur- och näringspolitiker, tjänstepersoner och filmbransch tillsammans diskuterar svensk filmpolitik.

Programmet är späckat och bland punkterna finns flera punkter där Film i Väst är engagerade.

I ett rundabordssamtal leder Tomas Eskilsson, Katarina Krave och Bengt Toll diskussioner kring tre ämnen. De tre har under en period arbetat med Film i Väst Analytics och en europeisk rapport som berör filmens framtid, Offentlig filmfinansiering i vägskälet. Diskussionerna berör den svenska filmpolitikens själ och om vilka värden filmpolitiken ska slå vakt om, vilken roll biografen har i framtiden – har den en filmpolitisk särställning skild från andra visningsfönster samt bristen på utbildade filmarbetare, kompetensutveckling och talangförsörning.

Tre tunga offentliga finansiärer diskuterar kort på temat ”Offentliga medel: en lägesrapport” om utveckligen framgent. Medverkande: Kristin Engstedt, tf chef filmstöd SFI, Hanna Stjärne, vd SVT och Mikael Fellenius, vd Film i Väst.