Film- och tv-branschen tar fram handbok för hållbarhet

Den svenska film- och tv-branschen fortsätter sitt arbete för en hållbar film- och tv-produktion. Senaste tillskottet är en gemensam handbok baserad på ”European Booklet for Green Productions”. Film i Väst ingår i Branschforumet för ekologisk hållbarhet. Den svenska översättningen har tagits fram inom ramen för Branschforumet för ekologisk hållbarhet för att ge stöd åt branschens [...]