Den svenska film- och tv-branschen fortsätter sitt arbete för en hållbar film- och tv-produktion. Senaste tillskottet är en gemensam handbok baserad på ”European Booklet for Green Productions”. Film i Väst ingår i Branschforumet för ekologisk hållbarhet.

Den svenska översättningen har tagits fram inom ramen för Branschforumet för ekologisk hållbarhet för att ge stöd åt branschens aktörer att fortbildas i ämnet.

Handbokens syfte är att underlätta arbetet med miljömässigt hållbara arbetsmetoder och för att hjälpa till att förutse och på bästa sätt hantera miljöutmaningar och förbättra produktionens ekologiska hållbarhet.

Handboken finns att ladda ner till höger eller här filmtvp.se.

Inom ramen för det ekologiska hållbarhetsarbetet finns en digital självstudiekurs i ekologisk hållbarhet för film- och tv-produktion som tagits fram i samarbete med Kulturakademin. Läs mer och anmäl dig här.

Branschforumet består av:
Film&TV-Producenterna, Svenska Filminstitutet, TV4, SVT, Viaplay, Warner Bros Discovery, Fackförbundet Scen&Film, Film i Väst, Filmpool Nord, Film i Skåne, Film Stockholm

Bild: Ronny Fritsche

Här kan du ladda ner handboken

Handbok för en hållbar filmproduktion