Verktyget ”Hållbar film” ska hjälpa produktionsbolagen till ökad hållbarhet

Film i Väst arbetar sedan några år tillbaka aktivt för miljömässigt hållbara produktioner genom utbildningar, föreläsningar, checklistor och miljöanalyser av utvalda produktioner. Nu breddas uppdraget till att också omfatta social och ekonomisk hållbarhet. Till hjälp finns nya onlineverktyget ”Hållbar film” och en koldioxidkalkylator som nu lanseras. - Med verktyget Hållbar film vill vi hjälpa våra [...]