Film i Väst arbetar sedan några år tillbaka aktivt för miljömässigt hållbara produktioner genom utbildningar, föreläsningar, checklistor och miljöanalyser av utvalda produktioner. Nu breddas uppdraget till att också omfatta social och ekonomisk hållbarhet. Till hjälp finns nya onlineverktyget ”Hållbar film” och en koldioxidkalkylator som nu lanseras.

– Med verktyget Hållbar film vill vi hjälpa våra samproduktioner att tänka smart och hållbart i planeringen och produktionen. Det känns bra att bredda tänket till att också omfatta social och ekonomisk hållbarhet. Med tanke på att Västra Götaland är Skandinaviens ledande filmregion med ett stort antal inspelningar så kan vi tillsammans med produktionsbolagen bidra till en lite bättre värld, säger Nina Sekund, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Film i Väst.

Film i Väst upplever att det finns en samsyn i branschen att mer behöver göras för att ta ett hållbart ansvar för jämställda och inkluderande filmproduktioner och minskat ekologiskt fotavtryck. Det finns ett stort intresse att arbeta med frågorna och bidra till en hållbar utveckling hos både producenter och filmarbetare och det efterfrågas hjälp för att kunna implementera hållbara produktionsmetoder.

Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet inom Film i Väst är de globala målen (FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling) och Västra Götalandsregionens Vision Västra Götaland – Det goda livet där hållbar utveckling med de tre dimensionerna; den ekonomiska, sociala och miljömässiga, står i centrum.

Film i Väst har samarbetat med företaget Greentime för att skapa verktyget Hållbar film. Greentime är ett företag med visionen om en hållbar framtid och inriktar sig mot digitala planeringsverktyg och certifieringar och har tidigare har skapat ett liknande verktyg för eventbranschen. Greentimes Simon Strandvik och Film i Västs tidigare miljöstrateg Ronny Fritsche har arbetat tillsammans med Film i Västs miljöutbildningar för film- och tv-branschen och är de som tillsammans tagit fram verktyget Hållbar film på uppdrag av Film i Väst.

De regionala filmfonderna delar samsyn i hållbarhetsarbetet. Film i Skåne, Film Stockholm, Filmpol Nord och Film på Gotland har köpt in verktyget och kommer att använda sig av det i sina samproduktioner. Försäljning av licenser till externa intressenter ombesörjs av Greentime.

Länk till verktyget Hållbar Film: Hållbar Film – Hållbar filmproduktion (hallbarfilm.se)

Bild från inspelningen av Håkan Bråkan i Västra Götaland hösten 2021. Gus Kaage/Film i Väst. Filmen produceras av Unlimited Stories.