Välkommen Tyler Reid!

Film i Väst hälsar Tyler Reid välkommen som Regional utvecklare infrastruktur & postproduktion hos Film i Väst. Tyler Reid började sin anställning den 1 februari. Tyler Reid arbetar med infrastrukturen för film och postproduktion i Västra Götaland och ska se till att fler produktioner lägger inspelningar och postproduktioner förläggs till regionen. Han ska också bevaka [...]