Film i Väst hälsar Tyler Reid välkommen som Regional utvecklare infrastruktur & postproduktion hos Film i Väst. Tyler Reid började sin anställning den 1 februari.

Tyler Reid arbetar med infrastrukturen för film och postproduktion i Västra Götaland och ska se till att fler produktioner lägger inspelningar och postproduktioner förläggs till regionen. Han ska också bevaka och driva branschfrågor samt analysera behov. En uppgift är att öka beläggningen av Film i Västs egna faciliteter samt vara kontaktperson för nationell samverkan mellan regionala filmkommissionärer och andra organisationer. Även projektledning och administration av Film i Västs hållbarhetsarbete ingår i tjänsten.

Tyler Reid har en Master of Fine Arts – Filmmaking vid Savannah College of Art and Design, Savannah, Georgia, USA i botten. Han har en bred erfarenhet av events och som Screening Coordinator. De senaste åren har han varit frilansproducent och produktionsledare.