Film i Väst om representation

Med hänvisning till SR P4 Västs artikel om Film i Västs representations- och alkoholpolicy förtydligar vi nedan vilka regler som gäller. Film i Väst ägs Västra Götalandsregionen som har tydliga regler gällande representation som Film i Väst följer. Även bolaget Film i Väst AB har en representationspolicy antagen av styrelsen. Film i Väst AB har, [...]